6) Om afsluttende prøve

Prøven består af:

 1. Teoriundervisning, 45 min           (afsnit 3).
 2. Kundskabsprøve, 30 min              (spørgekort + afsnit 7, 11, 12)
 3. Køreundervisning, 30 min            (afsnit 3). 

Teoriundervisning, 45 min

 1. Du trækker en lektion (se menu Teorilektioner 1-27) á 45 minutters varighed.
 2. Forberedelsestid på ca. 30 minutter, uden medvirken af andre.
 3. Du gennemfører undervisningen:
  1. nødvendige materialer og hjælpemidler (afsnit 3 i u-plan for kørelæreruddannelsen)
  1. principper (afsnit 2 i u-plan for kørelæreruddannelsen)
  1. Lektionen skal planlægges til en varighed af ca. 45 minutter. Vælger prøvekommissionen at afbryde lektionen, bedes du redegøre for hvordan den resterende del af lektionen er planlagt gennemført.
  1. Du skal undervise mindst to elever der er nået mindst til kørsel på vej, uden dog at have bestået teoriprøven.
  1. Der må ikke indgå andre personer end eleverne
  1. Du skal gå ud fra, at eleverne har gennemført alle forudgående lektioner med tilfredsstillende resultat.
 4. Du bedømmes ud fra:
  1. at du selvstændigt har tilrettelagt dit undervisningsforløb
  1. at du har fremmet elevaktiviteten (fx spørgende/dialogpræget undervisningsform kombineret med anskuelighedsundervisning (PowerPoint el. lign)
  1. at du har anvendt den rette teknik (fremtræden mv., afsnit 2.3 i u-planen for kørelæreruddannelsen.
  1. at du afslutter med en evaluering.

Kundskabsprøve, 30 min

Der kan kun spørges til delmålene, samt emner der er en væsentlig forudsætning for at forstå delmålene.

Eksaminationen foretages af din Særlige kørelærer og gennemføres på baggrund af tilfældigt valgt spørgekort, men kommissionen kan skifte emne undervejs.

Derudover eksamineres mundtligt i ét af afsnittene 7, 11 eller 12, som kommissionen vælger.

Kommissionen afbryder når der er tilstrækkeligt grundlag for bedømmelse.

Du skal kunne

 • vise indgående kendskab til de nævnte forhold
 • ræsonnere dig frem til slutninger.
 • anvende powerpoint, modeller, eller andet (må kun indeholde tekn. betegnelser).
 • anvende “Detailforskrifter for køretøjer
 • anvende ”bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr”
 • anvende ”vejledning om syn af køretøjer”

Køreundervisning, 30 min

Du skal undervise en elev i praktisk kørefærdighed i godkendt skolevogn, på en udvalgt øvelsesstrækning (godkendt af kommissionen), tilpasset elevens niveau og behov.

Undervisningen skal omfatte et eller flere relevante delmål i 7.X.

Du skal

 1. trække ét blandt 3 kort der angiver
  1. øvelsesstrækning
  1. emner (7.X)
  1. manøvre (parkering i bås, parallelparkering eller trepunkts-vending)
   (instrueres som om det var første gang)
  1. kørsel til og fra øvelsesstrækningen indgår også i bedømmelsen.
 2. følge din egen tilrettelæggelse, og disponere undervejs
 3. instruere og overvåge de indtil nu indlærte manøvrer
 4. hvis ny elev -> førstegangslektion

ellers
første halvdel som førstegangslektion, anden halvdel som repetitionslektion

 • demonstrere opmærksomhed på risikoforhold/faretegn, og gribe ind, verbalt eller fysisk
 • grundigt evaluere eleven i henhold til u-plan for kørelæreruddannelsen, afsnit 3.1.

Der henvises til u-plan for kørelæreruddannelsen, afsnit 2 og 3.1.

Kommissionen afbryder når der er tilstrækkeligt grundlag for bedømmelse

Eleven er nået frem til krydslektionerne, og skal nu undervises i et eller flere af følgende:

 • 7.11       Fremkørsel mod kryds
 • 7.12      Ligeudkørsel i kryds
 • 7.13      Højresving i kryds
 • 7.14      Venstresving i kryds
 • 7.15      Kørsel i rundkørsel
 • 7.17       Kørsel ved siden af andre

Ved bedømmelsen lægges vægt på

 • Anvendelse af metoder, der fremmer elevens indlæring,
 • Opmærksomhed på elevens eventuelle vanskeligheder
 • Overblik og forudseenhed under hele kørslen
 • Fyldestgørende evaluering af eleven (afsnit 3.1 i u-plan for kørelæreruddannelsen).

Kommissionen kan kræve at prøven gennemføres på lukket øvelsesplads eller på køreteknisk anlæg (sjældent).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *